پسر جهنمي

 

کد آهنگ من اگه خدا بودم از ابی

 ---------------------------------------

کد آهنگ پوست شیر از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ آخر قصه از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ آسون نشو از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ هزار و یک شب از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ کی اشکاتو پاک میکنه از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ ستاره سربی از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ شب نیلوفری از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ وقتی تو گریه میکنی از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ اتل متل از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ بنویس از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ ای یار بگو از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ خواب از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ منزل به منزل از ابی

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ شما از ابی

 ---------------------------------------