پسر جهنمي

 

 

کد آهنگ هی تو از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

كد آهنگ یه دل شکوندم از علی عبدالمالکی و میثم خداوردی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ یه دل شکوندم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ زبونم لال از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ نشون به اون نشونی از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ حیا کن از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ حرفی نزن از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دست اونو نگیر از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

 كد آهنگ چند روز از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دلکم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ جونم واست بگه از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ نبض جسد از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ تقصیر تو نیست از علی عبدالمالکی 

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ به پای حرفام از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ لباس عروست رخت عزاته از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ فدات شم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ رو کی قسم میخوردی از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ نامسلمون از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ مسافرم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ هستی من از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دارم از دستت میرم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ زود رفتی گلم از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ تک پر از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ حال منم خرابه از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ اشک منو در نیار از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ به من نگاه کن از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ عمو عباس از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ علی اصغر از علی عبدالمالکی

 ---------------------------------------