پسر جهنمي

 

کد آهنگ من و تو از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ هر چی بگی همونه از حمید عسکری آلبوم کما ۳

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ اگه به تو نمیرسم از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ آهای تو که عشق منی از حمید عسکری آلبوم کما ۳

 --------------------------------------- 

کد آهنگ بیا دنبال من از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ التماس از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ قسم از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ من کجای زندگیتم از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------

 

کد آهنگ به عشق تو از حمید عسکری آلبوم کما ۳ 

 ---------------------------------------